Hidro Post

 • Adı: Cenub muqan kanalı
 • Su mənbəyi: Araz çayı
 • Təyinatı: Suvarma
 • Uzunluğu: 38.10 km
 • Coğrafi Uzunluğu: 21.23 km
 • Su buraxma qabiliyyəti: 1 m³/san
 • Xidmət etdiyi sahə: 850 ha
 • Üzərindəki qurğuların sayı: 49 ədəd
 • İstismara verildiyi tarix: 1936
 • Texniki vəziyyəti: Yaxşı
 • Mülkiyyətçisi: Cənubi Muğan Kanal İİ
 • Mülkiyyət növü: Dövlət